محصلان پوهنځی اقتصاد از شرکت خان ستیل ديدار نمودند

محصلان پوهنځی اقتصاد #مؤسسۀ_تحصیلات_عالی_افغان از شرکت #خان_ستیل دیدن نمودند. در این دیدار محصلان، پیرامون فعالیت‌ها و برنامه‌های این شرکت در راستای انجنیری، اداره و امور مالی معلومات حاصل نمودند.